Sep. 10, 2020

Text

Уважаеми колеги,

На 17.09.2020 г. в гр. София, ул. "Ангел Кънчев" №2 /сградата на КТ "Подкрепа"/ от 10.00 часа се свиква редовен Синдикален съвет на НЖС "Подкрепа". Заседанието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 2019 НА НЖС
  2. ПРИЕМАНЕ ОСТАВКАТА НА ГЛ. СЕКРЕТАР НА СИНДИКАТА И ИЗБОР НА НОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР
  3. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ
  4. ПОМОЩИ
  5. РАЗНИ.