Националният Железничарски Синдикат към КТ "Подкрепа"

е учреден на 30 май 1997 година в гр. Пловдив. Създаден е като доброволен съюз на работещите в сферата на транспорта, спедицията и логистиката, обединени за защита на своите социални и професионални интереси. Синдиката е пълноправен член на КТ "Подкрепа", Международната транспортна федерация /ITF/ и Европейската транспортна федерация /ETF/. Организираните структури /Синдикалните секции/ на Синдиката се простират в железопътния транспорт, пристанищата и метрополитена. Към Синдиката са създадени и работят седем фирмени синдикални организации /ФСО/ : ФСО "Пътнически превози", ФСО "Товарни превози", ФСО "Електроразпределение", ФСО "Сигнализация и телекомуникации", ФСО "Железен път и съоръжения", ФСО "Управление движението на влаковете и капацитета" и ФСО ИА АА.