Националният Железничарски Синдикат към КТ "Подкрепа"

е учреден на 30 май 1997 година в гр. Пловдив. Създаден е като доброволен съюз от работещите в транспортния отрасъл, ангажирани с дейностите за превоз на товари и пътници с железопътен транспорт, както и с други транспортни, спедиторски и логистични дейности свързани с неговото функциониране,  които са обединени за защита на своите социални и професионални интереси. Синдиката е пълноправен член на КТ "Подкрепа", Международната транспортна федерация /ITF/ и Европейската транспортна федерация /ETF/. Организираните структури /Синдикалните секции/ на Синдиката се простират в железопътния транспорт, пристанищата и метрополитена. Към Синдиката са създадени и работят шест фирмени синдикални организации /ФСО/ : ФСО "Пътнически превози", ФСО "Товарни превози", ФСО "Електроразпределение", ФСО "Сигнализация и телекомуникации", ФСО "Железен път и съоръжения" и ФСО "Управление движението на влаковете и капацитета".